logo
Запорізька школа-інтернат "Козацький ліцей"

Виховна робота

Тип виховної системи - гуманістичний.

Це означає, що виховна система орієнтована на:

 • реалізацію та самореалізацію суттєвих сил вихованця;
 • забезпечення фізичного, психічного, морального та духовного здоров'я учнів.

Виховна система нашої школи-інтернату - це цілісний механізм, який утворився під час процесу взаємодії основних компонентів виховання (ціль, суб'єкти виховання, їх діяльність, спілкування, взаємостосунки, кадровий потенціал, матеріальна база). Це все сприяє духовному розвитку та саморозвитку особистості, а також створенню своєрідного мікроклімату у школі.

План виховної роботи школи на 2023-2024 навчальний рік 

Мета

Впровадження у виховний процес гуманно орієнтованих технологій для здійснення педагогічної підтримки вихованців; сприяння становленню учня як суб’єкта власної життєтворчості, орієнтація його на самоосвіту, саморозвиток, самовираження в ході навчально-виховного процесу.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції Національної доктрини розвитку освіти основними завданнями нашого навчального закладу є:

 • сприяння формуванню в учнів загальнолюдських моральних цінностей, прагнення удосконалювати власний рівень вихованості;
 • впровадження технологій індивідуально орієнтованого навчання і педагогічної підтримки дитини в освітній процес;
 • сприяння формуванню у вихованців свідомої дисципліни, культури життєвого самовираження, потреби внутрішньої активності, здатності до саморозвитку, самовдосконалення, самовиховання;
 • удосконалення діяльності педагогічного колективу з впровадження інноваційних форм і методів виховної роботи, розширення засобів виховного впливу;
 • підвищення ролі учнівського самоврядування в навчально-виховному процесі;
 • зберігати й зміцнювати здоров’я кожної дитини;
 • забезпечувати набуття необхідного соціального досвіду вихованцями.

Виховний процес побудований за Програмою виховання учнів (наказ МОН від 17.12.2007 р. № 1133).  

Зміст виховної діяльності складають:

 • ціннісне ставлення до себе
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення до  праці;
 • ціннісне ставлення до культури  і мистецтва;
 • ціннісне ставлення до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до природи.

 

Система роботи за обраними школою цільовими програмами охоплює весь педагогічний процес: навчальні заняття, позаурочну діяльність учнів (позакласні виховні заходи та заняття в гуртках) і повною мірою сприяє вирішенню мети і завдань виховної діяльності педколективу.