logo
Запорізька школа-інтернат "Козацький ліцей"

Документи

Звіти керівника закладу

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ЗВКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «КОЗАЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ЗВКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «КОЗАЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА ЗБОРАХ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ЗА 2020/2021НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗВІТ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ЗВКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ «КОЗАЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА ЗБОРАХ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 25.08.2020Р. 

ЗВІТ директора комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради Губіної Оксани Олександрівни за 2022/2023 навчальний рік

 


Основні нормативні документи, які необхідні для роботи керівника закладу освіти

С Т А Т У Т  комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради

Правила конкурсного приймання учнів до комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради


Закони України


Загальнодержавні акти у сфері освіти

Національна доктрина розвитку освіти

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА.  Концептуальні засади реформування середньої школи.

Конвенція про права дитини.

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.


Положення, які регламентують роботу закладу

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами).

Положення про державну підсумкову атестацію.

Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".

Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України.

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності.

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

Положення Затвердження змін до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.

Положення про учнівські навчально-дослідні земельні ділянки.

Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності.

Порядок державної атестації навчальних закладів.

Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу.

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх закладах.

Положення про психологічну службу.

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Наказ про впровадження системи енергетичного менеджменту (діючий)


Інструктивно-методичні матеріали

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2021/2022 н.р

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах ІІ - III ступенів.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності.

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів.

Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1.

Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів.

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.

Інструкція про службові відрядження.

Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Типові Правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.

Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.


Охорона праці та безпека життєдіяльності

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Типове  положення  про  службу  охорони  праці.

Правила безпечної експлуатації електроустановок.

Правила пожежної безпеки України.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

Правила безпеки систем газопостачання України.

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах.

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів.

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики.

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторях) хімії.

Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах.

Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.

Правила безпеки під час занять у навчально-виробничих майстернях.


Охорона праці та безпека життєдіяльності

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.

Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів (нова редакція).

Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів.

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти.